<meter id="nq3rw"></meter><mark id="nq3rw"><button id="nq3rw"></button></mark>

     <output id="nq3rw"><button id="nq3rw"><address id="nq3rw"></address></button></output>
     工艺品人才信息网提示本简历更新时间2019-04-05
     吴月娇
     • 性别
     • 民族
     • 年龄28 岁
     • 籍贯常州
     • 婚姻状况未婚
     • 身高 CM
     • 体重 KG
     • 政治面貌
     • 学历中专
     • 工作经验一年以上
     • 住址
     求职意向
     期望职位未知
     希望薪资3500 元/月|想在常州常州市工作
     151270
     获取联系方式
     ɹ11ѡ5

        <meter id="nq3rw"></meter><mark id="nq3rw"><button id="nq3rw"></button></mark>

        <output id="nq3rw"><button id="nq3rw"><address id="nq3rw"></address></button></output>

           <meter id="nq3rw"></meter><mark id="nq3rw"><button id="nq3rw"></button></mark>

           <output id="nq3rw"><button id="nq3rw"><address id="nq3rw"></address></button></output>